Senat volby

Životopis

Dětství a rodina

Narodila jsem se a bydlím v Boskovicích. Zde jsem prožila nejen dětství, ale mimo studia i celý život. V roce 1982 jsme s manželem Jaroslavem uzavřeli manželství, máme dvě děti. Terezku a Jaromíra, kteří získali vysokoškolské vzdělání v oboru lékařství a stavebnictví. Naše rodina se rozrostla již o čtyři vnučata, Adélku, Klárku, Honzíka a Filípka. Pocházím z lidovecké rodiny, do tehdy ještě Československé strany lidové jsem vstoupila v lednu roku 1990.

Studium

Po ukončení Základní devítileté školy v Boskovicích jsem studovala na Gymnáziu v Boskovicích. Studium na Vysoké škole zemědělské v Brně jsem promocí završila v roce 1981.

Pracovní zkušenosti

Pracovala jsem nejdříve v zemědělství a od roku 1990 jsem se věnovala životnímu prostředí. Velkou část profesního života jsem prožila ve veřejné správě. Vykonávala jsem funkci vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích, Magistrátu města Brna a inspektorky České inspekci životního prostředí. Od roku 2002 jsem působila do 31. 12. 2016 jako místostarostka města Boskovice. 16. 11.2016 jsem byla zvolena senátorkou obvodu č. 49 –Blansko a v roce 2022 jsem obhájila mandát senátorky.

Místostarostka Boskovic

Na radnici jsem působila 14 let, tedy 3,5 volebního období, jako uvolněná místostarostka. Zastupitelstvo mi svěřilo kompetence v oblasti životního prostředí dopravy, školství, rodinné politiky, neziskového sektoru, atd. Jsem také zastupitelkou Jihomoravského kraje a předsedkyní komise sociálních věcí a rodiny.

Senátorka obvodu č. 49 Blansko

V Senátu jsem zařazena do klubu KDU-ČSL a nezávislí. Jsem místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, petice a lidská práva. Jsem členkou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a Podvýboru pro sport. Uspořádala jsem desítky seminářů, kulatých stolů a konferencí. Zajišťovala jsem 6 velkých petic. Podílela jsem se na přípravě 8 zákonů. Podporuji neziskové organizace, spolky, sportovní organizace i jednotlivce. Každý rok jsem zařídila vystoupení některého z regionálních hudebních souborů ve Valdštejnské zahradě a umožnila jsem vystavovat regionálním umělcům v historických prostorách Senátu. Navštívila jsem jednání 35 zastupitelstev obcí, pravidelně se účastním setkání dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin. Účast na hlasování v Senátu mám 99,07 %.

Volný čas a koníčky

Cyklistika, turistika a cestování, historie a literatura, domácí práce…. Nejraději jsem však se svými vnoučaty.